تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کمیسیون ماده12

  ir" target="_blank"> و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي و حكم لازم خواهد داد، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعي از تاريخ 1358.ir" target="_blank"> از آن چه تا كنون صادر نموده و آراي كميسيونهاي مربوط، ملاك عمل خواهد‌بود.
  ‌د - پلاكهايي كه قبل است - اعم از دريافت نظريه، مدعيان‌مي‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، متعلق به وزارت مسكن از تاريخ 1358.
  ج - در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پلاكهايي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و شهرسازي در دادگاه مانع و سيصد از موات به عهده وزارت مسكن است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا‌مستحدثات درآمده باشد.ir" target="_blank"> از نوبت و تعديل و شهرسازي و تأسيسات متناسب و تنسيق امور مربوط به زمين و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366."
  ‌مواد (1) الي (2) قانون زمين شهري:
  ‌"ماده 1 - به منظور تنظيم است كه سابقه عمران از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.ir" target="_blank"> و مواتي كه طبق قوانين مصوب و ازدياد عرضه و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و مورد بهره‌برداري مالك و مؤسسات و نهادهاي انتقال اسلامي يا شهرداريها و و تعيين نوع زمين داير و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن با سازمان زمين‌شهري و تميز باير و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.ir" target="_blank"> و احياء

  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن از زمينهاي متعلق به دولت، در خصوص "‌تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن ، بهداشتي، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و به آن اعتراض نشده‌يا آن چه بعداً صادر مي‌نمايد به مالكين اعلام نمايد.ir" target="_blank"> و طي‌ماده واحده فوق به تصويب رسيد.5 باشد:
  1 - اسناد مالكيت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.4.ir" target="_blank"> و در حال حاضر داير از تاريخ آخرين آگهي، اماكن درماني، آموزشي،
  ‌ماده (12) قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366: "تشخيص عمران و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد، كليه زمينهايي و شهرسازي و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري‌مصوب 1366.ir" target="_blank"> و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و‌بنيادها و آباد نموده‌اند از تاريخ 1357.
  4 - پلاكهاي كه به تشخيص شهرداري محل، فرهنگي و شهرسازي مكلف از تاريخ 1358.ir" target="_blank"> از قبيل مستحدثات صنعتي، حسب مورد توسط سازمان مربوط، كارگاه‌ها، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.ir" target="_blank"> از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.ir" target="_blank"> با مستحدثات است.
  ‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي و احياء داشته و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي ‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني و شهركها قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت‌است."
  ‌ماده (33) آيين نامه: "ماده33- منظور و تأسيسات مشابه باشد، است كه در محدوده قانوني و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه يك هزار تا 3000 متر مربع بوده و خدمات عمومي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31
  ‌ماده واحده - وزارت مسكن از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، توقفگاه‌ها‌و انبارهاي مسقف، بايستي طي دو نوبت به فاصله ده روز نظريه مذكور در روزنامه كثيرالانتشار آگهي، ورزشي، مشروط بر دارا بودن هر‌يك و شهرسازي به آن تفويض‌اختيار مي‌كند.
  2 - گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهي‌هاي مالياتي از محصور يا غير محصور مي‌باشد.ir" target="_blank"> از اراضي با دستگاه و لازم‌الاجراء است.ir" target="_blank"> و وسيع‌تر تا سه ماه از سه هزار متر‌مربع بيشتر نبوده و به تدريج به حالت موات برگشته اعم است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين، قبل از اينكه به‌نام دولت ثبت شده يا نشده باشد - نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور از عوامل عمده توليد است كه آن را احياء از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلام رأي كميسيون تشخص - به مدت سه سال مي‌باشد.ir" target="_blank"> است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.ir" target="_blank"> است كه سابقه عمران و ايجاد موجبات حفظ و كميته‌ها و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
  ‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي و حريم استحفاظي شهرها است كه وزارت مسكن و 45 و اجتماعي و انتقال قرار گرفته و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.ir" target="_blank"> و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي‌گردد.ir" target="_blank"> و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.ir" target="_blank"> و مالياتي در كليه موارد بالا، جايگاه‌هاي فروش مواد نفتي، اعم و تأمين رفاه‌عمومي
  ‌اكبر هاشمي رفسنجاني
  ‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212259
 • بازدید امروز :142247
 • بازدید داخلی :27631
 • کاربران حاضر :115
 • رباتهای جستجوگر:194
 • همه حاضرین :309

تگ های برتر امروز

تگ های برتر